logo
menu_btn
Päť axióm o tele a rode

Takmer každá diskusia o telách stojí a padá na predpokladoch, že všetky telá sú cisrodové (tzn. nie transrodové). Áno, trans aj cis ženy majú ženské telá a rovnaký princíp platí aj pre trans a cis mužov. Čím viac je však transrodové telo vzdialené cisrodovej norme, tým neviditeľnejším sa spravidla stáva v konverzáciách. Poďme si teda vymenovať päť základných bodov vzťahujúcich sa na širší záber tiel a identít.

 

1. Rešpektovanie trans identít znamená prehodnocovanie toho, čo znamenajú telá, rod a pohlavie.

Pomerne jasné, nie?

 

2. Genitálie ako také nedefinujú rod/pohlavie.

Penis nie je zo svojej podstaty mužský a vagína nie je zo svojej podstaty ženská. Ak žena nejaký penis má, tak je najskôr ženský. Obdobne platí, že ak má muž vagínu, je vysoko pravdepodobné, že je mužská. Preto pojem „ženské genitálie“ automaticky nevylučuje penis, hoci predpokladajú vagínu. Analógiou by bolo napríklad manželstvo - pred nejakým časom sa jednalo takmer výlučne o heterosexuálny zväzok, v dnešnej dobe už nezriedka zahŕňa aj neheterosexuálne páry. Takto je to aj s „mužskými genitáliami“ a „ženskými genitáliami.“ Len preto, že je niečo väčšinové, nemusi to vopred vylučovať iné formy.

„Mužské“ a „ženské“ v zmysle pohlavia sú široké, nejasné kategórie, ktoré obsahujú množstvo vecí – genitálie, tvar tela, hrúbka pokožky, ochlpenie tváre a tela, jemnosť vlasov, distribúcia tuku, výška hlasu, chromozómy, sociálna rola, ktorá nám bola od narodenia pripísaná, atď. Mnoho z týchto vecí je predpokladaných, ale neoverených. Používame snáď bežne svoje genitálie pri kontakte s ostatnými ľuďmi? A koľkí vaši známi či blízki si nechali skontrolovať karyotyp, aby si boli istí, že sú XX alebo XY? Je smiešne a povrchné myslieť si, že genitálie sú jediný určujúci prvok pohlavia či rodu. Nielen preto by teda kategórie „muž“ a „žena“ mali zahŕňať všetkých ľudí s touto identitou, nezávisle od ich tiel.

Treba poznamenať, že nejde o zbytočné jazykové doťahovačky. Rovnice penis = muž a vagína = žena sú prítomné v zákonoch, čím ovplyvňujú obrovské množstvo vecí: vylučujú trans ľudí z miest, ako sú väznice či bezpečné domy, alebo nocľahárne pre ľudí bez domova. Toto býva často príčinou celej plejády problémov, s ktorými sa trans ľudia pasujú. Predpokladaná cisrodovosť má veľmi závažné dôsledky. Ak má napr. trans žena penis, často ju umiestňujú do väzenia pre mužov, čím ju vystavujú obrovskému risku znásilnenia alebo útoku.

Podčiarknuté a zhrnuté: názor, že konkrétne pohlavie disponuje konkrétnymi genitáliami je spoločenská a jazyková konvencia založená na tom, aký počet ľudi tieto požiadavky spĺňa. Nie je to teda nič vpísané do kameňa, a už vôbec nejde o jedinú určujúcu vec. To je nielen diskriminujúce a nabádajúce k násiliu, ale aj fakticky nepravdivé.

 

3. Čo je „ženské,“ „mužské“, „nebinárne,“ či „iné“ sa netýka výhradne tiel, ale môže sa týkať aj tých. Nemôžeme vedieť s istotou, akým spôsobom a ako veľmi spolu tieto veci súvisia.

Významy týchto slov môžu súvisieť s telami trans ľudí, ale nie sú v nich vpísané. Niektorí cisrodoví ľudia prežívajú svoje telo týmto spôsobom. Ktosi môže predsalen cítiť, že ich genitálie, prsia, alebo hormóny v tele z nich robia osobu konkrétneho rodu/pohlavia, ale nie je to univerzálne. Významy slov „mužský,“ „ženský,“ „nebinárny“ či „iný“ dokážu poňať telá aj bez ohľadu na spomínané telesné atribúty, bez ohľadu na formu genitálii alebo túžbe po operáciách, a preto by mali byť bezvýhradne rešpektované. Nezáleží pritom, ako daný človek vyzerá, či je jeho trans status viditeľný, alebo koľko zmien podstúpil, hoci niektorí trans ľudia to týmto spôsobom môžu prežívať.

 

4. Chcieť trans človeka nie je bytostne iné, ako chcieť cisrodového človeka, aj keď to iné môže byť.

Pod týmto sa myslí neopodstatnený predpoklad, že ak muž chodí s trans ženou, ide o gejský vzťah, čo nie je pravda. Trans muži tiež nie sú nevyhnutne jemnejší, či chápavejši iba preto, že sú trans. Heterosexuálne ženy vzťahom s nimi nekompromitujú svoju orientáciu. Ak niekto konceptualizuje svoju orientáciu ako výhradne na mužov, či na ženy, a páči sa im niekto s genderqueer alebo inou nebinárnou identitou, vtedy môže byť situácia problematickejšia.

 

5. Spôsoby, akými majú trans ľudia sex, môžu korešpondovať s tým, ako majú sex cisrodoví ľudia, avšak nemusia.

Okolo trans ľudí a toho, čo robia so svojimi genitáliami, spoločnosť vytvára ovzdušie plné hanby. Nie je neobvyklé, že lekár odmietne transrodového človeka diagnostikovať len preto, že kedysi masturboval alebo mal sex. Podľa teórie musia byť trans ľudia tak odrezaní od svojich genitálii, že ich ani nezvládnu používať až pokiaľ ich nezmenia. Trans ľudia celé desaťročia čelia lekárom, ktorí všade hľadajú náznaky klamstva o tom, že osoba je skutočne trans a že ide vlastne o cisrodového človeka, ktorý je s vlastným telom spokojný.

Blbosť. Trans ľudia môžu byť rovnako spokojní so svojimi telami ako aj cisrodoví ľudia. Niektorí si môžu priať rôzne operácie, niektorí zas nie – toto však nič nemení na identite daného človeka. Aj preto sa trans muž, ktorý si užíva penetratívny vaginálny sex, nestáva magicky ženou.


Zdroje:
http://questioningtransphobia.wordpress.com/2009/05/11/five-axioms-about-gender-and-bodies/
 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.