logo
menu_btn
Diagnóza: zmena dokumentov

Dánsko prehodnotilo svoj postup právneho uznania rodu. Nie je potrebná žiadna operácia, posudok lekára ani vyjadrenie tretej strany na zmenu písmena v kolónke pohlavie z F (female, žena) na M (male, muž) a naopak. Stačí povedať, že vaša rodová identita nezodpovedá tej uvedenej a po šiestich mesiacoch už nemusí mať použitie občianskeho preukazu taký punc poníženia, aký často pre transrodových ľudí má.


Šampanské otvorené


Ak boli neľudské postupy voči trans ľuďom zátkou a medzinárodná trans komunita zase poriadne potrasenou fľašou šampanského, Dánsko ju práve otvorilo. Prikyvuje aj predseda Americkej asociácie lekárov, ktorý sa vyjadril, že „operácia by nemala byť požiadavkou na zladenie rodovej identity osoby s jej rodným listom“. Svetová zdravotnícka organizácia vydala v máji publikáciu, v ktorej dôrazne odsudzuje nútenú sterilizáciu transrodových a intersexuálnych osôb.

Dánsko urobilo obrat ešte svižnejší: upustilo od diagnózy duševnej poruchy ako podmienky pre právne uznanie rodu, čím efektívne oddelilo úradný a lekársky postup.
Je zrejmé, že človek sa nemusí stotožňovať s údajmi spred niekoľkých (desiatok) rokov. Keď uzavrie manželstvo, môže prijať meno, ktoré mu pasuje lepšie, môže si meno zmeniť, ak je hanlivé. Takáto zmena je pochopiteľná pre väčšinu ľudí, zato „zmena písmenka“ až tak nie. Výskum Agentúry pre základné ľudské práva varuje, že 77 percent opýtaných zo Slovenska by prijalo uľahčenie právneho uznania rodu. Veľa z nás musí podstúpiť sterilizáciu na to, aby sa tak stalo.


Rozmanitá tranzícia

Idea „osoby narodenej v zlom tele“ zúfalo nevystihuje pluralitu motívov, prečo si ľudia volia tranzíciu, telesnú a spoločenskú premenu. Sme takí rôzni, ako len ľudia môžu byť. Často to telo ani zlé nie je, zato je zlé nemôcť žiť život vo svetle, aké si prajeme, s menom, aké si prajeme. Táto frustrácia mnohým z nás spôsobuje taký nepríjemný psychický stav, že skutočne duševne ochorieme. Utrpenie prichádza s neakceptujúcim okolím a diskrimináciou, a nie s tým, že sme transrodoví. Tento stav však nezažíva každý. A tí, čo ho zažívajú, ho nezažívajú v rovnakej miere. Či potrebujeme zmenu okolia, alebo zmenu svojho tela, aby sme sa cítili sami sebou, nemôžeme o tejto frustrácii hovoriť ako o čomsi univerzálnom. Aj preto by bolo dobré lekárov odťažiť a tým, ktorí si prajú „iba“ zmenu dokumentov, ju povoliť.

Zdravotná starostlivosť je dôležitá, no stigma „povinnej“ duševnej poruchy je prekážkou k uplatňovaniu informovaného súhlasu. V niektorých krajinách sú zdravotné služby spojené s tranzíciou ako operácie, hormóny alebo terapia dostupné a plne hradené pre tých, čo ich chcú, hoci transsexualita v zozname duševných porúch nie je. Aby bol výsledkom naozaj lepší psychický stav, nielen rutina potrebná pre zmenu písmena.

 

TransFúzia
Článok bol napísaný pre denník Pravda; vyšiel v občianskej prílohe OSA v júli 2014.
Autor/ka: PRAVDA | Vydané dňa 03. 07. 2014 Zdroj: denník Pravda 
http://nazory.pravda.sk/osa/clanok/322707-diagnoza-zmena-dokumentov/