logo
menu_btn
Intersexuálne škrípanie

Ako ľudskoprávni aktivisti prežívame mnohé obavy. Keď kritizujeme vlády, že nekonajú, bojíme sa, čo nakoniec urobia.

Rovnako je to s médiami. Ani média, ani vlády nás totiž naozaj nepočúvajú. Žiarivým príkladom je Nemecko, kde vláda „vyšla v ústrety“ intersexuálnym ľuďom; po novom predpisuje lekárom, aby deťom s nejasným pohlavím pri narodení neuvádzali pohlavie vôbec. Médiá hneď zareagovali senzačnými správami o možnosti „určiť tretie pohlavie“. Za krokom nemeckej vlády by sme radi cítili snahu zabrániť zbytočným normativizujúcim operáciám; lekárov a rodičov to však pravdepodobne skôr donúti riešiť „bezpohlavnú“ situáciu ich dieťaťa operačne. Neuvádzať pohlavie bez akýchkoľvek ďalších systémových zmien (meno dieťaťa, zápisy v dokladoch, budúce určenie pohlavia) nie je riešením ani pre dieťa, ani pre rodinu. Cieľom je inklúzia bez nútených operácií s tým, aby dieťa neskôr dostalo možnosť samo si vybrať označenie pohlavia v dokladoch.

 

Roman/Romina Kollárik, Wiktor Dynarski, TransFúzia
Článok bol napísaný pre denník Pravda; vyšiel v občianskej prílohe OSA v septembri 2013.
Autor/ka: PRAVDA | Vydané dňa 05. 09. 2013 Zdroj: denník Pravda 
http://nazory.pravda.sk/osa/clanok/292034-intersexualne-skripanie/