logo
menu_btn
psychologické / sociálne / právne poradenstvo

TransFúzia spolupracuje s Q-centrom, komunitným priestorom pre LGBT ľudí. Q-centrum poskytuje bezplatné profesionálne sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre trans ľudí. Odobrné pracovníčky majú skúsenosti s poradenstvom pre trans ľudí. Ak máte záujem o niektorú z týchto služieb informácie nájdete na: www.qcentrum.sk.