logo
menu_btn
dobrovoľníctvo

Vážite si dobrovoľnícku prácu? Chcete podporiť trans ľudí na Slovensku a prispieť k podpore a ochrane ich ľudských práv? Ponúkame vám možnosť zapojiť sa a získať cenné pracovné skúsenosti. 

TransFúzia je ľudskoprávna mimovládna organizácia so zameraním na odborné činnosti hľadajúca osoby, ktoré chcú rešeršovať, prekladať, korektúrovať, vytvárať grafiky, pripravovať trans podujatia, venovať sa fundraisingu, či práci s médiami a mnoho ďaľšieho. Spoločne nájdeme aktivity podľa vašich schopností a preferencií.

Hľadáme tiež trans ľudí, ktorí sa chcú účastniť verejných diskusií, rozprávať alebo písať príbehy o sebe a svojich osobných skúsenostiach, kontaktovať sa s inými, vzdelávať sa, poskytnúť iným poradenstvo, či rozvíjať aktivity v regiónoch.

TransFúzia oslovuje aj lekárov a lekárky a ľudí z pomáhajúcich profesií, ktorí sú ochotní poskytovať trans osobám zdravotnú starostlivosť podľa ľudskoprávnych štandardov, vzdelávať sa a stať sa súčasťou siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spolupracujúcich s trans osobami.

Hľadáme tiež novinárov a novinárky, ktoré sú ochotné vytvárať mediálne výstupy s dodržaním ľudskoprávnych štandardov.

Ak vás naša ponuka zaujala, napíšte nám na transfuzia@gmail.com.