logo
menu_btn
stáže / praxe

Potrebujete počas vášho štúdia absolvovať stáž či prax v občianskom združení? Zaujala vás trans téma? Ste na tom najsprávnejšom mieste.

TransFúzia je ľudskoprávna mimovládna organizácia so zamenaním na odborné činnosti: výskum, vzdelávanie, networking, advokáciu a peer poradenstvo.

Na prvom stretnutí vám odprezentujeme našu aktuálnu činnosť a spoločne sa budeme snažiť nájsť pre vás aktivity podľa vašich schopností a preferencií, ktoré prispejú podpore trans témy v Slovenskej republike.

Prax môže zahŕňať štúdium odborných materiálov, konzultácie, rešeršovanie, odborné preklady, odborné či jazykové korektúry textov, spoluprácu na výskume, vytváranie textových materiálov, tvorbu grafík, prípravu trans podujatí a mnoho ďaľšieho.

Ak vás naša ponuka zaujala, napíšte nám na transfuzia@gmail.com.