logo
Pre médiá menu_btn
Pre médiá

Vážené žurnalistky a vážení žurnalisti,

vítame vás na stránke TransFúzie - neziskového združenia pre podporu trans ľudí. Obraciame sa na vás ako na profesionálov, ktorí významne ovplyvňujú verejnu mienku, uvedomujúc si, že transrodové témy sa stávajú viac a viac atraktívne i pre mainstramové médiá. Po skúsenostiach s viacerými žurnalistkami a žurnalistami by sme s vami radi nadviazali hlbšiu komunikáciu. Chceli by sme vám priblížiť trans ľudí a trans témy tak, aby ste pri ich spracovaní poznali profesionálne štandardy a mohli pri výkone vašej práce poskytnúť trans ľuďom a ich životom rešpekt.

 

Súčasťou demokratického prístupu v oblasti médii je aj neskreslené zobrazovanie situácií ľudí s menšinovou skúsenosťou. Mediálny výstup býva najčastejšie obrazom o nás, nie o kvalite vašej žurnalistickej práce. Nechceme teda, aby bol tento obraz zkreslený len tým, že ste nemali čas si transrodové témy dostatočne naštudovať a porozumieť im. Chápeme, že ste často pod tlakom odovzdať veľké množstvo textov v krátkom čase a na rôzne témy, teda nie je realistické očakávať odborné a hĺbkové znalosti v každej z nich. Prispieva k tomu aj minimum kvalitných informačných zdrojov v slovenskom jazyku. Napriek tomu bola väčšina z vás, s ktorými sme komunikovali otvorená a ochotná prijať nové informácie.

 

Hoci by sme sami boli radi, ak by bolo viac transrodových ľudí ochotných zdieľať svoj príbeh s verejnosťou, momentálne to tak nie je. Či už si chcú chrániť svoje súkromie, alebo sa obávajú negatívnych dôsledkov zviditeľnenia, určitú rolu zohráva aj nedôvera v to, že by ich príbeh nebol pokrivený a bulvarizovaný za účelom vyššej sledovanosti. Preto by sme chceli chrániť trans ľudí pred verejným zosmiešňovaním a dôsledkami z toho vyplývajúcimi - stratou práce, diskrimináciou, násilím, atď. Zároveň by sme chceli zvýšiť dôveru v žurnalistov, ktorí budú ochotní a schopní spraviť kvalitný výstup.

 

Chceme vám preto ponúknuť rýchly prehľad bodov, ktoré obsahujú najčastejšie chyby, vysvetliť niektoré bežné, ale mylné predstavy o transrodových ľuďoch a ponúknuť alternatívy vo forme citlivejšieho prístupu/jazyka.