logo
Pre rodinu a blízkych menu_btn
Pre rodinu a blízkych

Milé priateľky a milí priatelia,

ak ste nás vyhľadali, asi je niekto z vašich blízkych trans osobou. Nemusíte mať strach, vaše dieťa, váš rodič, priateľ, či priateľka budú v poriadku. V poriadku budete aj vy. Ste vo veľmi citlivej situácii a rovnako ako vaša blízka osoba, ktorá je trans, aj vy si zaslúžite porozumenie a podporu. V TransFúzii Vám sa vám toho pokúsime poskytnúť čo najviac, veľa však závisí do vášho postoja. Ak sa k transrodovému dieťaťu, či inej blízkej osobe postavíte podporne a sami si podporu vyžiadate, pomôže vám to pomôcť prejsť mnohými vecami oveľa jednoduchšie.

 

Vaše dieťa nie je choré a vy ste neurobili nič, čo by jeho pocity mohlo vytvoriť, či ovplyvniť. To, čo môžete ovplyvniť je, či bude vyrované, spokojné a bude mať dosť sily na to, aby čelilo výzvam v živote, a či vás vôbec v živote mať bude. Len preto, že sa o skúsenostiach trans ľudí veľmi nehovorí alebo sú považované za neobvyklé, neznamená to, že sa deje niečo zlé. Možno chce vaše dieťa podstúpiť tranzíciu, čo je taktiež v poriadku. Tranzícia (niekedy nazývaná aj zmena pohlavia) je proces, ktorým sa človek dostáva na lepšie miesto v živote, kedy sa cíti lepšie sám so sebou, so svojimi blízkymi (ak to, samozrejme, chcú aj oni).

 

To, že príbeh vášej blízkej osoby nie je štandardný, môžete vnímať ako ťažký údel a trápiť sa aj tým, čím netreba. Alebo to môžete uvítať ako komplikovanú zmenu, ktorá však prinesie úprimnú radosť, zbavenie sa obrovskej záťaže pretvárky a osvietenie vo veľa nečakaných oblastiach.