logo
menu_btn

Pozvánka pre mimovládne organizácie

 

 

TRANS ĽUDIA A ĽUDSKÉ PRÁVA NA SLOVENSKU

 

Termín: štvrtok 28. júla 2016 od 10.00 do 17.00

Miesto: Košice (o mieste konania vás dodatočne informujeme)

 

Nadácia otvorenej spoločnosti vás pozýva na workshop o.z. TransFúzia, ktoré sa zaoberá posilnením transrodových ľudí na Slovensku. Prestavíme činnosť TransFúzie, koncept ľudských práv z pohľadu trans aktivizmu, situáciu trans ľudí v SR, kto vlastne trans ľudia sú a ako vyzerá trans aktivizmus. Tiež by sme vás radi bližšie spoznali a hovorili o spoločných veciach v uvoľnenej a neformálnej atmosfére.

 

Nechceme len teoretizovať a prednášať, ale hlavne diskutovať. Zaujímajú nás vaše postoje k daným témam, či a kde vidíte prepojenie tém, ktorými sa zoberáte s transrodovými témami na teoretickej a praktickej úrovni. Súvisia trans témy s Vašou prácou? Možno nájdeme spoločnú reč a aj reálnu spoluprácu.

 

Väčšina programu prebieha formou diskusie s dvomi prezentáciami. Zo skúsenosti predchádzajúcich účastníčok a účastníkov vieme, že napriek celodennému programu budete odchádzať plné energie.

 

TÉMY WORKSHOPU:

 

  • pojmy a koncepty v transrodovom diskurze,

  • aktuálny stav a ľudské práva trans ľudí,

  • činnosť TransFúzie,

  • trans hnutie vo svete a v SR

 

Ak vás ponuka zaujala, ozvite sa nižšie uvedený email do 7. júla 2016. Nižšie tiež nájdete krátke recenzie workshopu od predchádzajúcich účastníčok a účastníkov.

 

RSVP:

Romina Kollárik, TransFúzia,

email: transfuzia@gmail.com,

t.č: 0948 287 980

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Demokracia a ľudské práva Fondu pre mimovládne organizácie podporeného z finančného mechanizmu EHP realizuje projekt Gender Story, ktorého cieľom je budovanie kapacít neziskového sektora a verejnej správy v oblasti rodovej rovnosti a boja proti rodovo podmienenému násiliu, špecificky v oblasti rodovej identity a novo-vynárajúcej sa téme transrodovosti. Partnerom projektu je TransFúzia, o.z. Nadácia otvorenej spoločnosti chce prispieť k ľudsko-právnemu diskurzu, najmä v oblasti oprávnenosti zdravotných zákrokov ako zákonom stanovenej podmienky uznania rodu a v oblasti zaručenia úplného právneho uznania rodu osoby vo všetkých oblastiach života.

 

 

 

VYJADRENIA ÚČASTNÍČOK A ÚČASTNÍKOV:

 

Katarína Minarovičová, EsFem: "Ďakujem, že som mohla byť na tomto tréningu, ktorý bol pre mňa veľmi podnetný. Tréning ste mali vynikajúco pripravený, vôbec som sa nenudila :-) Napriek tomu, že sa rodovým témam venujem (najmä v oblasti vzdelávania), zistila som, že sú oblasti, v ktorých mám "medzery". Na stretnutí som si ozrejmila veľa aj z rodovej terminológie, ktorá sa k témam transrodovosti a feminizmu vzťahuje. Som rada, že sa nám v diskusii podarilo nájsť možnosti, ako by sme v EsFeme mohli pomôcť Transfúzii prinášať transrodové témy do verejného diskurzu a pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv transrodových ľudí na Slovensku. Držím vám palce a prajem veľa energie v ďalšej práci a teším sa tiež na našu spoluprácu."

 

Zuzana Krišková, o.z. Ženské kruhy: "Workshop odporúčam, pretože nielenže pomáha zviditeľniť problematiku transrodových ľudí, ale aj preto, že je výborne štruktúrovaný, interaktívny a Chris a Romi sú aktivistická dvojica, ktorá do svojej práce dáva srdca - a to je vždy veľmi cítiť. Pred absolvovaním workshopu som žila v ilúzii, že na Slovensku nemáme zákony, ktoré by priamo diskriminovali určitú časť obyvateľstva. Vedela som, že existujú rôzne úrovne inštitucionálneho násilia a diskriminácie, ktoré majú negatívny dopad na transrodových ľudí, ale rozsah a miera tohto násilia ma šokovali. Nielenže tranzícia ako taká je proces, kde najvyššiu moc má osoba s pečiatkou a pravidlá hry určujú stereotypy a predsudky, ale sa za ňu musí zaplatiť vysoká cena - vzdať sa prístupu k niektorým základným ľudským právam. Prvým krokom k tomu je, že začne vidieť aj tých ľudí, ktorý sú v súčasnosti v spoločnosti neviditeľný ."

 

Hana Smitková, Katedra psychológie, FiF UK: "Chcela by som vám za včerajšok poďakovať - veľmi si cením energizujúce stretnutie, odbornú pripravenosť, premyslenú štruktúru a formu prezentácií, vaše nadšenie a podnety, ktoré vznikli. Vďaka aj za pohostinnosť a cítila som sa fajn vo vybranej spoločnosti :-)),"

 

Lenka Krištofová, Glosolália: "Chcem poďakovať za včerajší workshop. Na mojej oranžovej kartičke bolo, ze chcem odísť plná nápadov, inšpirácie a dobrej nálady. Tie prve dve sa podarili úplne, to posledne kazí len väčšie vedomie toho, aká nanič je situácia v SR. Ale vidím, ze je toho veľa, co môžeme spoločne urobiť. Bolo pre mňa výnimočné mať možnosť sa opäť na chvíľu stretnúť s ľuďmi z MVO sektora a spoločne sa vzdelávať. Bolo to posilňujúce. Veľká vďaka, naozaj!!!"

 

Andrej Kuruc, Nomantinels, Iniciatíva Inakosť: "Workshop bol skvelý, jasne a zrozumiteľne zrhnul slovník a situáciu transrodových ľudí Na Slovensku s množstvom príkladov. Prehĺbil moje scitlivenie v tejto oblasti. Tiež forma prezentovania bola prínosom, takže vrelo odporúčam."

 

Barbora Vaněk, Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS-OSF): "Workshop bol pre mňa neoceniteľným zdrojom informácií, priamo z prvej ruky, poprepletaný osobnými príbehmi ľudí, ktorých sa téma transrodovosti týka, a teda úprimnejší, otvorenejší a "na telo". Myslím, ze takouto formou výmeny informácií, resp. hľadania odpovedí na otázky by si mala prejsť väčšina ľudí pracujúca v téme ľudských práv ako takých, pretože i keď máme pocit, že vieme – nevieme. A ako bolo formulované jedno z pravidiel - pýtajte sa, nepredpokladajte. Najviac zarážajúcim faktom pre mňa je poznanie, ze v súčasnej stredoeurópskej spoločnosti sa prizeráme na činy závažného porušovania ľudských práv, neľudského zaobchádzania, ohrozovania zdravia a dôstojnosti. Preto som rada, ze TransFúzia existuje, a že môžem byť pri tom, ako sa snažíte/me chod veci zmeniť. Tá upršaná sobota strávená s vami mi dala naozaj veľa :)"

 

Pozvánka v PDF