logo
menu_btn
Slovensko pre všetkých

 

Iniciatíva, ktorej je TransFúzia súčasťou. Hovorí aj o tom, ako sme ako trans ľudia diskriminovaní a aký je návrh na riešenie tejto situácie.

 


"Iniciatíva je o Slovensku, v ktorom sa každý človek môže cítiť dobre a rešpektovane. Podporuje zmenu toho, ako zmýšľame a hovoríme o tejto krajine a o rozmanitých skupinách ľudí, ktorí v nej žijú. Základným cieľom je, aby mali všetci rovnú šancu viesť život, aký považujú za dôstojný a hodnotný. Slovensko pre všetkých preto podporuje zmeny v zákonoch a politikách, ktoré k tomuto cieľu smerujú. Základným východiskom iniciatívy sú ľudské práva a rešpekt. Práve ľudské práva sú prostriedkom, ako v spoločnosti zabezpečiť rovnováhu a rovnocennosť v zaobchádzaní so všetkými obyvateľmi a obyvateľkami krajiny. A hoci sa niektoré práva môžu v istých situáciách dostať do konfliktu (napr. právo na slobodu vierovyznania rodičov a právo dieťaťa na prístup k informáciám o reprodukčnom zdraví či právo na slobodu prejavu a právo nebyť diskriminovaný), ľudské práva poskytujú rámec na hľadanie spravodlivej rovnováhy medzi nimi.“

 

Memorandum iniciatívy Slovensko pre všetkých [pdf]
 
Facebook iniciatívy Slovensko pre všetkých