logo
menu_btn
publikácie

ÚVOD. Tieto štandardy trans-inkluzívneho priestoru vznikli z predpokladu, že každý človek si zaslúži bezpečie a optimálnu zdravotnú starostlivosť. Ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti hráte kľúčovú rolu v životoch mnohých transrodových ľudí. Keďže každý človek ocení profesionálny a ľudský ...čítať viac  >>

ÚVOD. Štandardy trans-inkluzívneho priestoru v médiách vznikli z potreby zmeniť súčasné zobrazovanie transrodových osôb médiami. Táto téma sa pre médiá stáva viac a viac atraktívnou („trans is the new gay“), ale snaha o jej spracovanie je často sprevádzaná množstvom neduhov. Téma nie je bežne známa ...čítať viac  >>

ABSTRAKT. Štandardy zdravotnej starostlivosti o transsexuálnych, transrodových a rodovo-nekonformných ľudí (ŠZS) sú publikáciou Svetovej odbornej spoločnosti pre transrodové zdravie (World Professional Association for Transgender Health (WPATH)). Celkovým cieľom ŠZS je poskytnúť klinické vedenie ...čítať viac  >>

ZHRNUTIE. Jedinečnými charakteristikami transrodových detí sú prenikavý, konzistentný a pretrvávajúci pocit, že sú iného rodu a istý stupeň rodovej rozlady. ...čítať viac  >>

ZHRNUTIE. Rodová rozlada, ktorá pokračuje počas nástupu puberty alebo sa v puberte zosilňuje, pravdepodobne neustane. ...čítať viac  >>

ZHRNUTIE. Trans osoby, alebo tí ľudia, ktorých rodová identita a/alebo rodový prejav sa odlišujú od pohlavia, čo im pripísali pri narodení, čelia častej diskriminácii, obťažovaniu a násiliu po celej dnešnej Európskej únii. ...čítať viac  >>

 
 
1 | 2