logo
menu_btn
Zoznam faktov - Rodová rozmanitosť a transrodová identita u detí

AUTORI

TransFúzia

 

ZHRNUTIE

Jedinečnými charakteristikami transrodových detí sú prenikavý, konzistentný a pretrvávajúci pocit, že sú iného rodu a istý stupeň rodovej rozlady.

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

transsexualizmus, transrodovosť, deti

 


 

 

Plná verzia vo formáte PDF

 

 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.