logo
menu_btn
vízia / misia

Víziou TransFúzie je spoločenské usporiadanie, v ktorom nebude hodnota ľudí, kvalita ich životov, prístup k zdrojom a stupeň kontroly nad vlastným životom závisieť od ich rodu, rodovej identity, rodového prejavu, sexuálnej orientácie, či genitálií, a v ktorom bude rodová politka vychádzať z rešpektu k rôznorodosti a odlišnosti.    

Misiou TransFúzie je zvyšovať kvalitu života trans a intersex ľudí vo všetkych oblastiach života, najmä činnosťou vedúcou k prijatiu a uplaňovaniu legislatívnych úprav, ktoré by zabraňovali patologizujúcim a iným škodlivým praktikám v zdravotnej starostlivosti, zabezpečovali plné pokrytie zdravotnej starostlivosti poistením a vytvorili také administratívne postupy, ktoré by plne rešpektovali jedinečnú rodovú identitu a rodový prejav každej osoby, a teda aj individuálne požiadavky na telesné zmeny, a umožnili všetkým ľuďom prístup k prepisu rodu (zmene pohlavia) v identifikačných dokumentoch na základe princípu sebaurčenia.