logo
menu_btn
ľudia v organizácii

Romina Kollárik

Po ukončení štúdia psychológie pracujem v treťom sektore v oblasti ľudských práv o sexuálnej orientácii a rodovej identite.  Spolu s Christiánom som založila TransFúziu a venujem sa hlavne analýzam, výskumu, budovaniu komunity, medzinárodenej spolupráci, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. Mám nevyhranenú rodovú identitu - necítim sa úplne dobre ani v mužskej ani v ženskej role.

 

Zara Kromková

Členkou organizácie som sa stala v roku 2015. V priebehu vlastnej tranzície som si totiž uvedomila, aké pomýlené, zastaralé a neľudské podmienky panujú na Slovensku v oblasti nie len zdravotnej starostlivosti, ale vo všetkých oblastiach života trans ľudí. Cítila som obrovskú potrebu podieľať sa na zmene súčasného stavu a pománať trans ľudom na Slovensku. 9 rokov som pôsobila v administratíve súkromnej firmy a venovala sa personalistike a zákazníckemu marketingu. V súčasnosti sa v organizácii venujem predovšetkým peer poradenstvu a v ňom prioritne trans ženám. Mám za sebou niekoľko mediálnych výstupov, v ktorých pokračujem aj ďalej. Mojou túžbou je rešpektujúca spoločnosť a rovnocenné postavenie všetkých žien, nie len medzi sebou, ale aj v celej spoločnosti.
 

Christián Havlíček

Od založenia organizácie TransFúzia sa venujem poradenstvu pre trans ľudí a advokácii. Tranzíciou som prešiel v roku 2010. Bol to pre mňa veľmi pozitívny proces, ale nie všetko bolo jednoduché. Preto som sa rozhodol pomáhať druhým a pokúsiť sa niektoré veci zmeniť.