logo
menu_btn
podporili nás

Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF – NOS)

www.osf.sk

 

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, ktorým sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (www.eeagrants.org, www.eeango.sk)

 

 

 

Slovensko-český ženský fond

www.womensfund.sk

 

 

Rosa Luxemburg foundation

www.rosalux-europa.info