logo
Pre širokú verejnosť menu_btn
Pre širokú verejnosť

Milé priateľky a milí priatelia,

vítame vás na stránke občianskeho združenia TransFúzia. Našou činnosťou, teda aj touto stránkou, sa snažíme prispeť k zlepšeniu situácie transrodových ľudí na Slovensku. Informácie o transrodových ľuďoch nie sú veľmi rozšírené, ale postupne sa dostávajú do povedomia verejnosti. Chceli by sme vám teda predstaviť túto tému a priniesť základné informácie.

 

Trans ľudia, alebo transrodoví ľudia sú osoby, ktoré sa nestotožňujú s pohlavím/rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení. Táto skúsenosť je u každého človeka jedinečná. Môže si byť toho vedomý už od raného detstva alebo svoje pocity takýmto spôsobom vyhodnotí až neskôr, v puberte, či v dospelosti. Keďže informácie o trans ľuďoch nie bežnou súčastou povedomia verejnosti, nie sú dostupné na školách ani v iných inšitúciách, mnoho ľudí nerozumie tomu, čo prežívajú. Ľudia veľakrát nevedia, ako so svojimi pocitmi pracovať, neveria, že to tak skutočne je a čakajú, že sa to zmení, ak budú robiť to, čo sa od nich očakáva. Podobne to prežívajú aj ich blízki.

 

Žijeme v spoločnosti, ktorá silno spája identitu a prejavy človeka s jeho genitáliami už od narodenia a očakáva konkrétny mužský alebo ženský príbeh až do jeho úmrtia. Často je prežívanie vlastnej odlišnosti dôvodom, aby sa človek veľkú časť svojho života snažil naplniť predpísaný príbeh, hoci odporuje jeho prežívaniu a potrebám. Nabrať odvahu na krok, ktorý vedie k zamietnutiu očakávaného a žitiu vlastného príbehu je často brzdené otázkami o tom, či nestratí rodinu, priateľov, prácu, domov a vôbec život, ktorý sa mu už podarilo vybudovať.

 

Odklonenie sa od očakávaného životného príbehu je pod silnou sociálnou kontrolou. Trans ľudia sú vystavení neporozumeniu, odmietaniu, výsmechu, diskriminácii a aj násiliu. Toto všetko sa deje s cieľom zabrániť im v iných, než predpísaných prejavoch. Trans ľudia sú často označovaní za hriešnych, chorých, bláznivých, zmätených, že sa ´dali zlákať na zlé chodníčky´; ich voľby sú považované za módu, výstrelok, robenie si zbytočných problémov. Tieto označenia ich majú odstrašiť. Dôsledkom býva to, že trans ľudia sú vystrašení z vlastných pocitov a cisrodoví (teda nie trans) ľudia súj vystrašení z trans ľudí. Ani strach však nemení nič na tom, že trans osoba je trans. Strach ani nepomáha situáciu riešiť a nepomáha žiť pekný život.

 

Preto by sme chceli predstaviť transrodové témy a trans ľudí pozitívnym spôsobom, s rešpektom k dôstojnosti, k ľudským právam a bez strachu (a z neho rastúceho odporu, nenávisti a násilia), aby sme sa tu všetci mohli mať lepšie a nemuseli sa jeden duhého báť.