logo
Pre poskytovateľov zdravo... menu_btn
Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vážené lekárky a vážení lekári,

vítame Vás na stránke TransFúzie - organizácie pre posilnenie trans ľudí na Slovensku. Keďže zdravotná starostlivosť je pre trans ľudí esenciálnou, ale v SR slabo rozvinutou oblasťou, chceli by sme ju i s vašou pomocou vylepšiť. Oslovujeme vás tiež so zámerom nadviazať spoluprácu, ktorá povedie k zlepšeniu medicínskej praxe a celkovej spoločenskej situácie pre transrodových ľudí. Chceme sa s vami podeliť o informácie, ktoré na základe vlastných skúseností i rozhovorov s mnohými trans ľuďmi považujeme za dôležité. Uvedomujeme si, že informácie o transrodovom zdraví sú veľmi špecifickou oblasťou, ktorá nie je súčasťou formálneho vzdelávacieho systému. Preto sa snažíme doplniť potrebné informácie. Tie nemusia mať priamo medicínsky charakter, ale tiež etický a ľudskoprávny. Veľakrát je väčším prínosom podporný prístup od všeobecného lekára, než recept na hormóny s ponižujúcou poznámkou od špecialistu.

 

Taktiež si uvedomujeme, že možno nemáte dostatočný pocit legislatívnej ochrany. Slovenská legislatívna minimálne upravuje oblasti týkajúce sa zdravia transrodových ľudí. Na jednej strane je to možné vnímať ako výhodu - interpretácia je v rukách lekárov, ktorí môžu určovať jeho rozsah a kvalitu. Na druhú stranu môže táto vágnosť dávať pocit neistoty a potreby zachovávať zvýšenú opatrnosť pri poskytovaní služieb. Informácie, ktoré sme v tejto oblasti nazbierali nájdete v právnej analýze. Diskusia o legislatívnych úpravach týkajúcich sa transrodového zdraviu je jednou z ciest pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

 

Veľa informácií na tejto stránke je písaných z pohľadu trans ľudí a sú určené pre trans ľudí. Nemusia vyjadrovať postoje a skúsenosti všetkých trans ľudí, ale určite vyjadrujú ľudskoprávne hľadisko, ktoré presadzuje rodovú rovnosť pre všetkých, inklúziu a legitimizáciu nenormatívnych rodových identitít a prejavov. Našim cieľom je vytvoriť neformálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pomáhajúcich profesií z celého Slovenska, ktorí budú poskytovať služby podľa súčasných štandardov, s rešpektom k ľudským právam a dôstojnosti transrodových ľudí; s rešpektom k ich individuálnej rodovej identite a rodovému prejavu bez posilňovania rodových stereotypov a so záujmom učiť sa od svojej klientely.

 

Medzi najviac vyhľadávaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti transrodového zdravia patria špecialitsti z oblasti psychiatrie, psychiatrie so sexuologickou subšpecializáciou, endokrinológie, gynekológie, urológie, klinickej a poradenskej psychológie a plastickej chirurgie. Avšak každá návšteva, ktorá prebehne bez zranenia klientely (často z nevedomosti) je dôležitá. Preto oceníme záujem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pomáhajúcich profesií z akejkoľvek oblasti. Poskytujeme preto rýchly prehľad najproblematickejších bodov a výziev, ktoré vnímame na SR ako pálčivé.